Kysymyksiä ja vastauksia tuotteiden lisäämisestä Kuinomaan ja antamisesta lainaksi Kuinoman kautta

Mitä Kuinoma käyttö välittäjänä maksaa?
Kuinoma peruskäyttö on ilmaista. Ei siis mitään välityspalkkioita tai muita maksuja. Voit lisätä tuotteesi Kuinomaan ja sopia lainaamiset ja vuokraamiset ilman kustannuksia. Kuinoma ei osallistu lainaamisen prosessiin, vaan toimii ainoastaan teknisenä alustana ja mahdollistajana. Lainaaminen ja vuokraaminen tapahtuu suoraan tuotteen Kuinomaan laittaneen omistajan ja lainaajan kesken.

Miten tuote lisätään?
Helposti. Kunhan ensin olet suunnitellut hyvin tarvittavat tiedot. Lue ohje tuotelomakkeen täyttämisen ennakkosuunnittelusta täältä.

Mitä tietoja tuotteesta syötetään?
Hyvä ennakkosuunnittelu ja tietojen miettiminen on tärkeää. Tuotteesta syötetään normaalien esittelytekstien ja tuotetietojen lisäksi muutamia lainaamisen ja vuokraamisen kannalta tärkeitä erikoistietoja. Tällaisia ovat tuotteen kuntotiedot, vahingonkorvaukset, sesonkien ajat ja hinnat.

Mitä ovat tuotteen kuntotiedot?
Tuotteen kuntotiedot listaavat kaikki puutteet, viat ja esim. isot naarmut, joita tuotteessa on. Jos lainaaja aiheuttaisi vastaavia tuotteeseen, niin hän joutuisi maksamaan vahingonkorvauksen. Lainaajan kannalta on tärkeää, että tuotteessa valmiiksi ennen häntä olevat puutteet on listattu kunnolla. Muutenhan lainaaja altistuu riskille, että omistaja vaatii maksamaan puutteista, jotka olikin tuotteessa jo ennen vuokraamista.

Mitä ovat vahingonkorvaukset?
Vahingonkorvaukset ovat korvaussummia, joita saat lainaajalta, jos tuote jotenkin vahingoittuu lainaajan huolimattoman käytön tai jonkin onnettomuuden vuoksi. Tyypillisesti ne ovat erilaisia osien hajoamisia, naarmuja, lommoja, lohkeamia. Joidenkin tuotteiden kohdalla myös esim. pahaa likaantumista tai vastaavaa.
Huom! Vahingonkorvaus ei voi liittyä tuotteen normaaliin käyttöön. Esim. Kuinoman valikoimaan alusta asti kuuluneille laskettelusuksille on normaalia kanttien kuluminen ja pohjaan tulevat pienenpienet esim. jään tai hiihtohissien aiheuttamat hiusnaarmut. Tuollaisten normaalien kulumisjälkien ja niiden korjaamisen perushuollon avulla tulee sisältyä normaaliin vuokrahintaan.

Mitä ovat sesongit?
Sesongit ovat ajanjaksoja jolloin on perusteltua, että vuokrahinta on joko korkeampi (korkeasesonki) tai matalampi (matalasesonki) kuin normaalisti. Esim. talviurheiluvälineille korkeasesonki voi olla vaikkapa joulusta talvilomakauden loppuun ja matalasesonki taas vapusta itsenäisyyspäivään. Korkeasesongilla tuotteella on paljon kysyntää ja enemmän halukkaita lainaajia. Matalasesongilla taas kysyntää on paljon vähemmän.

Mitä ovat toimitustavat?
Yleisin toimitustapa on tuotteen nouto suoraan sinulta tai sinun valitsemastasi paikasta. Toinen vaihtoehto on postittaa tuote lainaajalle, jos lainaaja asuu kaukana. Jos taas olet itse matkoilla tai kiireinen, voit antaa tuotteen Kuinomankin kuljetettavaksi. Oman alueesi Kuinoman yhteyshenkilö tulee silloin hakemaan tuotteen sinulta ja vastaa tuotteen kuljetuksesta lainaajalle. Kuinoman yhteyshenkilö voi tarvittaessa myös postittaa tuotteen lainaajalle. Toimitustavoista on kerrottu tarkemmin täällä.

Milloin saan vuokrarahat?
Yleensä vuokra maksetaan sinulle samalla kun lainaaja hakee tuotteen sinulta, tai suoraan pankkitilillesi etukäteen. Kuinoman ehtojen mukaan sinulla on oikeus vaatia maksu muutama päivä etukäteen. Sinulla on myös oikeus vaatia ennakkomaksua. Ennakkomaksu karsii turhat peruutukset, sillä ennakkomaksua ei tarvitse koskaan palauttaa. Huom! Kuinoman sääntöjen mukaan ennakkomaksu saa olla enintään 40% vuokrasummasta.

Onko lainaaminen ja vuokraaminen turvallista?
Kuinoman perusajatus on tarjoata turvallinen, luotettava ja helppo tapa lainata omia tavaroita muille. Perinteisesti joitakin harrastusvälineitä on lainattu ja vuokrattu vapaamuotoisesti Internetin harrastusfoorumien kautta tai pelkän sähköpostin avulla. Tuolloin on pääsääntöisesti tomittu heikoilla ja epäselvillä vuokrasopimuksilla. Kuinomaa käyttämällä saat automaattisesti sopimuksen, joka turvaa sinut jos jokin menee pieleen. Vastaavasti Kuinoman vuokrasopimus selventää kaikki epäselvyydet tarvittaessa. Kuinoman prosessin ja vuokrasopimusmallin taustalla on pitkäaikainen kokemus tuotteiden lainaamisesta ja vuokraamisesta.

Miten saan uuden tuoteryhmän tuotteelleni?
Jos tuotteellesi ei ole selvää omaa tuoteryhmää, niin lisää se kohtaan "Muut tuotteet". Kuinoma perustaa uuden tuoteryhmän aina kun Kuinomaan on tullut yli 3 kpl vastaavia uusia tuotteita. Kun Kuinomaan perustetaan uusi tuoteryhmiä, niin "Muut tuotteet"-ryhmissä olevat tuotteet siirretään automaattisesti uusiin oikeisiin tuoteryhmiin.

Miten perun tuotteisiini tehdyt varaukset tarvittaessa?
Varaukset perutaan kohdassa Oma lainahallinta. Jokaisen varauksen yhteenvetosivun yläosassa on painike Muokkaa. Sitä painamalla voi perua varauksen.

Voinko ilmoittaa tuotteestani muualla internetissä?
Voit vapaasti ilmoittaa tuotteestasi muuallakin. Pääasia, että pidät aina tuotteen varauskalenterin ajantasalla, jos sovit lainauksista Kuinoman ulkopuolella.

Tuotteista kannattaakin ilmoittaa myös Kuinoman ulkopuolella. Näin saat enemmän lainaajia omalle tuotteellesi. Sinun kanttaa lisätä linkkejä tuotteeseesi tai omaan käyttäjäsivuusi esim. internetin keskustelupalstoille, Facebookiin ja vastaaviin yhteistöllisiin verkkopalveluihin.

Pitääkö vuokratuotot ilmoittaa verottajalle ansiotuloina?
Tappiollista omien tavaroiden vuokraustoimintaa ei tarvitse ilmoittaa verottajalle. Tappiollisen omien tavaroiden vuokraustoiminnan hankintoja ja kuluja ei nimittäin voi nykyään vähentää verovähennyksinä. Omien tavaroiden vuokraustoiminta on tappiollista, jos saadut vuokratuotot ovat pienemmät kuin tuotteiden hankintahinnat ja tuotteiden huoltamiseen hankittujen palvelujen sekä tarvikkeiden hinnat.

Voitollinen omien tavaroiden vuokraustoiminta tulisi ilmoittaa verottajalle yksityishenkilön veroilmoituksessa. Omien tavaroiden vuokraamisesta tulee voitollista verotettavaa ansiotuottoa, jos saadut vuokrarahat ylittävät vuokrattujen tuotteiden hankintahinnat ja tuotteiden kunnostamiseen käytettyjen palvelujen sekä tarvikkeiden hinnat. Verotuksen näkökulmasta vuokratuloja tuotteesta olisi siis saatava tuotteen hankintahintaa ja tuotteen hoitokustannuksia enemmän. Silloin sinun tulisi maksaa tuloveroa vuokratuloistasi vähennettyna tuotteiden hankintahinnoilla ja tuotteiden hoito- ja ylläpitokustannuksilla.

Jos siis saat vuokratuottoja mielestäsi huomattavan paljon ja vuokraustoimintasi on sinulle taloudellisesti voitollista, niin sinun kannattaa ilmoittaa tiedot vuokratuloista veroilmoituksessa. Ilmoita tällöin vuokratuottojen lisäksi vähennettävinä kuluina tiedot vuokrattujen tavaroiden hankintahinnoista sekä niiden huoltamiseen ja ylläpitoon käytettyjen palvelujen ja tarvikkeiden hinnoista.

Yleensä tavaroiden vuokraustoiminta muuttuu yritysmäiseksi ennen kuin siitä tulee voitollista tai muuten selvästi verotuksessa huomioitavaa. Alhaisin selvä yritysveroja koskeva raja on 8500 euroa/vuosi, jota käytetään alv-rajana. Jos omat vuosittaiset vuokratuottosi ovat lähes 8500 euroa/vuosi, niin sinun kannattaa rekisteröidä yritys ja vuokrata tavaroita yritystoimintana. Niin kauan kun vuosittaiset vuokratuottosi ovat selvästi alle 8500 euroa, niin voit toimia yksityishenkilönä eikä sinun tarvitse ilmoittaa vuokratuottoja verotuksessa.

Pitääkö vuokratuotot ilmoittaa verottajalle pääomatuloina?
Pääomatuloina yksityishenkilöiden verotuksessa tarkastellaan asuntojen, huoneistojen ja muiden kiinteistöjen vuokratuottoja. Yksittäisen käyttötavaran arvo ei yleensä ole henkilön koko omaisuuden kannalta merkittävä. Tämän vuoksi vuokrattavaa tavaraa ja sen vuokratuottoja ei voi tarkastella osana omaisuusverotusta tai omaisuuteen liittyviä pääomatuloja. Jos kuitenkin vuokraat Kuinomassa muille käyttäjille paljon erittäin arvokkaita tavaroita ja saat niistä huomattavia vuokratuottoja, niin ilmoita veroilmoituksessa tiedot vuokratuotoista ja vuokratuista tuotteista.

Olen (a) saanut vuokratuottoja enemmän kuin Kuinomassa olevat tuotteeni ja niiden huoltaminen sekä huoltamistarvikkeet ovat maksaneet, tai
(b) olen saanut vuokratuottoja muuten huomattavan paljon (esim. noin 8500 euroa/vuosi), tai
(c) olen vuokrannut muille aktiivisesti erittäin arvokkaita tuotteita. Mitä minun nyt pitää ilmoittaa verottajalle?
Onneksi olkoon, olet ollut äärimmäisen aktiivinen lainaaja ja omistat harvinaisen hyviä tuotteita! Ota yhteys Kuinomaan (). Me temme sinulle tarvitsemasi vuosiyhteenvedon ja todistuksen vuokratuloistasi. Autamme sinua tarvittaessa muutenkin veroilmoituksen tekemisessä vuokratuottojen ja vuokrattavan omaisuuden osalta. Halutessasi voit itsekin laatia yhteenvetolaskelman ja tulostaa siihen liitteeksi kaikkien vuokraustesi yhteenvetosivut. Vuokrausten yhteenvetosivuilta näet saamasi vuokrahinnat.