Kuinoman käyttöehdot

Kuinoma toimii teknisenä palveluna, jonka avulla Kuinoman käyttäjät sopivat keskenään tuotteidensa lainaamisesta ja vuokraamisesta.

Kuinoma ei vastaa lainattavista tuotteista, tuotteiden tiedoista, lainaamisen käytännön toteutuksesta tai lainaamiseen liittyvistä maksuista. Niistä vastaavat käyttäjät itsenäisesti toisilleen.

Kuinoman käyttäjät sitoutuvat ilmoittamaan palveluun varauksien yhteydessä omia oikeita henkilötietojaan. Esiintyminen väärällä nimellä tai osoitteella on kiellettyä ja käyttäjä on velvollinen poistamaan luomansa käyttäjätilin, johon on liittänyt mahdollisia vääriä nimi- tai osoitetietoja.

Kuinoman käyttäjä (Lainaaja) sitoutuu muiden käyttäjien (Omistajat) tuotteita itselleen lainatessaan ja vuokratessaan noudattamaan palvelussa esitettyjä vuokrasopimuksia. Lisäksi hän sitoutuu yleiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen muiden käyttäjien tuotteita käyttäessään.

Kuinoman kautta lainattavasta tai vuokrattavasta tuotteesta, tuotteen ominaisuuksista ja Kuinomassa näkyvistä tuotteen tiedoista vastaa itsenäisesti tuotteen palveluun lisännyt käyttäjä (Omistaja). Tuotteen palveluun lisänneen käyttäjän (Omistaja) on varmistettava, että hänellä on laillinen oikeus toimia tuotteen omistajana tuotteen vuokraamisessa tai lainaamisessa muille ja antaa tuote muiden käyttöön.

Kaikissa tuotteiden lainaamiseen, vuokraamiseen tai palvelun käyttöön liittyvissä ehtojen ja sopimuksien rikkomuksissa Kuinomalla on oikeus juridisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan. Kuinomalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, jos käyttäjä rikkoo palvelun ehtoja tai sopimuksia, tai jos käyttäjää epäillään ehdojen tai sopimuksien rikkomisesta.

Kuinomalla on oikeus tiedottaa käyttäjän henkilö- ja käyttäjätietoja toisille Kuinoman käyttäjille, jos käyttäjää epäillään tuotteiden lainaamiseen tai vuokraamiseen liittyvän vuokrasopimuksen rikkomisesta. Kuinoma tiedottaa tällöin käyttäjän tietoja varmistaakseen muiden Kuinoman käyttäjien lainaus- ja vuokraustoiminnan turvallisuuden. Muissa tilantessa Kuinoma ei koskaan luovuta käyttäjä- tai henkilötietoja.