Kuinoman ryhmät

Ryhmät ovat vapaamuotoisia tapoja järjestellä Kuinomassa olevia tuotteita. Käyttäjät voivat luoda omia ryhmiään ja liittää niihin juuri haluamiaan tuotteita. Ryhmän omistaja voi lisätä ryhmäänsä sekä omia tuotteitaan että muiden käyttäjien tuotteita.

Jokainen käyttäjä voi itse päättää mihin ryhmään oma tuote kuuluu. Käyttäjillä on siis aina mahdollisuus poistaa oma tuotteensa ryhmästä, johon ryhmän omistaja on sen lisännyt. Ryhmissä voi siis olla muiden käyttäjien tuotteita vain tuotteiden omistajien salliessa tuotteensa näkymisen ryhmässä.

Ryhmät ovat erinomainen tapa järjestellä omia tuotteita. Ryhmien avulla voi muodostaa yhteisiä erikoisryhmiä ystävien kanssa. Ryhmät sopivat myös esim. kerhojen ja muiden ryhmien käyttöön oman ryhmän tuotevalikoimien tekemiseksi.

Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja.

Avoimet ryhmät

Avoimet ryhmät näkyvät kaikille käyttäjille. Ne listataan Kuinoman Ryhmät-sivuilla. Kaikki käyttäjät voivat halutessaan lisätä omia tuotteitaan ja tuotetoiveitaan avoimiin ryhmiin.

Ryhmän omistaja voi lisätä myös muidenkin käyttäjien tuotteita omaan ryhmäänsä. Tällöin tuotteen omistaja voi kuitenkin aina myöhemmin poistaa tuotteensa ryhmästä. Ryhmän omistajalla on myös aina mahdollisuus poistaa tuotteita omasta ryhmästään.

Avoimet ryhmät näkyvät Kuinomassa kaikille käyttäjille. Avoimet ryhmät voivat näkyä myös muissa verkkopalveluissa. Avoimia ryhmiä voi esittää missä tahansa verkkopalvelussa Kuinoma Api -rajapinnan avulla.

Avoimet ryhmät ovat helppo tapa saada omille tuotteille lisää kiinnostuneita lainaajia. Ryhmien kautta kiinnostuneet ihmiset löytävät juuri itselleen sopivia tuotteita. Ryhmiä esitetään eri harrastusyhteisöjen verkkopalveluissa, joissa on yleensä juuri ryhmän tuotteista kiinnostuneita käyttäjiä.

Suljetut ryhmät

Suljetut ryhmät eivät näy ryhmänä Kuinoman sivulla kaikille käyttäjille. Suljettujen ryhmien avulla voi siis esim. järjestellä omia tuotteitaan ja muita itseä kiinnostavia tuotteita juuri itse haluamallaan tavalla.

Ryhmien avulla käyttäjä ei ole sidottu Kuinoman tuoteryhmiin ja tuotekategorioihin. Luomalla itselleen sopivia otsikoita Ryhmien avulla käyttäjät voivat luoda omia itselleen sopivia tuoteryhmiä omista.

Suljetun ryhmän avulla on helppo luokitella omia tuotteitaan juuri haluamallaan tavalla - esim. "Varastossa olevat tuotteet", "Eteisen kaapin tuotteet" tai "Vaatehuoneen tuotteet" voivat olla jollekin hyödyllisiä ryhmittelyjä. Toinen taas voi haluta ryhmitellä tuotteensa mielummin "Talvituotteisiin" ja "Kesätuotteisiin". Kaikki nämä keinot ovat mahdollisia suljettujen ryhmien avulla. Joku taas voi haluta ylläpitää ryhmää "Kavereiden parhaat tuotteet" löytääkseen helposti muiden käyttäjien kiinnostavimmat tuotteet Kuinomasta.

Suljettua ryhmää voi myös käyttää yhdessä ystävien kanssa. Ryhmälle on vain valittava varsinainen ryhmän omistaja, joka lisää halutut tuotteet Kuinomasta näkymään ryhmässä. Ryhmään voidaan lisätä ystäväporukan tuotteiden lisäksi näkymään muitakin kaikkia kiinnostavia tuotteita. Ystävien kesken pitää myös tiedottaa ja jakaa ryhmän osoite, sillä suljettu ryhmä ei näy Kuinoman ryhmälistoissa muille kuin ryhmän omistajalle. Erikseen kerrotun osoitteen avulla kaikki pääsevät kuitenkin katsomaan yhdessä valittuja tuotteita ja tekemään niihin varauksia.

Myös tuotetoiveet

Kuinoman ryhmät toimivat samalla tavalla sekä tuotteille että tuotetoiveille. Ryhmien avulla voi siis muodostaa haluamiaan kokonaisuuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa myös tuotetoiveista.

Jokaisen ryhmän omistaja voi päättää kuuluuko ryhmään vain tuotteita tai tuotetoiveita, vai molempia.

Ryhmät Facebookissa ja omilla internetsivulla

Kuioman Ryhmät on helppo esittää Facebookissa esim. Facebookin sivujen ja ryhmien yhteydessä. Kuinoman ryhmät voi myös Kuinoman Apin avulla esittää millä tahansa internetsivustolla helposti.