Kuinoman teesit

1 Uusien kaukana valmistettujen tavaroiden ostaminen on merkittävä rasite ympäristölle

Länsimaisen ihmisen aiheuttamista päästöistä, energiankulutuksesta ja käytetyistä lunnonvaroista merkittävä osuus on seurausta uusien kaukana valmistettujen tavaroiden ostamisesta. Tämä ympäristöhaitta syntyy ostettujen tavaroiden raaka-aineiden kuljetuksista, tavaroiden valmistamisesta tehtaissa ja eri vaiheiden kuljetuksista tehtaalta ostajalle. Länsimaisten ihmisten ostokset aiheuttavat nykyään runsaasti päästöjä Aasian ja muiden kaukaisten alueiden taivaalle sekä kuluttavat niissä energiaa ja raaka-aineita.

Uusien tavaroiden ostamisen vähentäminen on ainoa tapa kestävästi ja varmasti vaikuttaa päästöihin, energiankulutukseen ja raaka-aineiden kulutukseen kaukana meistä esim. Aasiassa. Turhaa tavaroiden ostamista on vähennettävä. Tavaroiden kulutuksessa on suosittava ekologisesti valmistettuja kestäviä laatutuotteita.

Länsimaisen kulutuksen vähentäminen on tärkeää, sillä länsimaiset kulutustottumukset toimivat esimerkkinä kehittyville maille. Yhteisöllisyyden, lainaamisen ja vuokraamisen toimintamalleja kehittämällä voimme auttaa miljardeja ihmisiä siirtymään tulevaisuudessa suoraan perinteistä tavaroiden ostamista kestävämpään ja palvelulähtöisempään uudenlaiseen tapaan saada tuotteita käyttöön.

2 Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen vähentää turhaa uusien tavaroiden ostamista

Vaikka tavarat näyttelevät merkittävää osaa ihmisten arjessa ja imagossa, niin harva on oikeasti riippuvainen tavaroiden omistamisesta ja omassa kaapissa säilyttämisestä. Varsinkin harrastustoiminnassa meille on tärkeämpää päästä halutessamme harrastamaan hyvillä ja hienoilla välineillä, kuin omistaa ja säilyttää niitä.

Jos hyviä ja hienoja harrastusvälineitä on lainaamalla tai vuokraamalla saatavissa yhtä helposti kuin ostamalla, niin harrastajilla on aidot mahdollisuudet korvata ostaminen monessa tilanteessa. Parhaimmillaan lainaamalla tai vuokraamalla saa käyttöön parempia ja hienompia tavaroita, kuin mitä kaupasta pystyisi ostamaan.

3 Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen edellyttää laadukkaita tuotteita

Lainaaminen ja vuokraaminen lisäävät tuotteiden käyttöastetta. Kohonnut käyttöaste kuluttaa tuotteita. Lainattavien ja vuokrattavien tuotteiden onkin oltava laadukkaita kestääkseen ja toimiakseen hyvin entistä aktiivisemmassakin käytössä. Aktiivinen vuokraaminen on liian rankkaa ja kuluttavaa huonolaatuisille tuotteille. Laadukkaat tuotteet taas kestävät lisääntyneenkin käytön erinomaisesti.

4 Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen lisää hyödyllisten palvelujen käyttöä, esim. tavaroiden huoltopalvelut

Erittäin aktiivisesti käytettäviä tuotteita on huollettava. Tavaroiden ammattimaiset huoltopalvelut ovat välttämättömiä, jotta tuotteiden käyttöä voidaan lisätä ja samalla tuotteiden käyttöikää pidentää.

Palvelujen käytön lisääminen on tärkeää ekologisen kulutuskulttuurin synnyttämisessä. Kansantalous ei kestä radikaalia uusien tavaroiden ostamisen vähentämistä ilman, että palvelujen kulutus vastaavasti lisääntyy. Kansantaloudessa liikkuvan rahan määrä on pidettävä melko ennallaan. Uusien tuotteiden ostamisen korvaaminen vanhan laatutuotteen ammattimaisen huoltopalvelun käyttämisellä on erinomainen keino ohjata koko kansantaloutta kohti palvelujen kuluttamista.

5 Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen tekee harrastamisesta monipuolisempaa ja hauskempaa

Harrastaminen on hauskempaa kun voi kokeilla vapaasti erilaisia uusia asioita. Erilaisten harrastusvälineiden lainaaminen muilta mahdollistaa sen. Harrastaminen on hauskempaa kaikkein laadukkaimmilla tavaroilla. Lainaamisen avulla kaikkein parhaita tavaroita saadaan kaikkien käyttöön.

Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen myös lisää harrastajien välistä yhteistyötä.

Tämä on Kuinoman tärkein teesi! Aktiivinen lainaaminen ja vuokraaminen merkitsee hyvistä tuotteista nauttimista, lisää kivoja harrastuksia ja lisää uusien asioiden kokeilemisesta. Harrastamista useammin, uusilla tavoilla, paremmilla tavaroilla ja yhteisöllisemmin!

Tutustu Kuinoman ekologisuuden toteutumiseen