Ohjeet ja oppaat: Tuotteiden lisääminen ja tuotetiedot

Perusteet

Kuinomassa hallinnoidaan erikseen yleisiä Tuotteita ja niihin liittyviä omia Tuoteyksilöitä. Lisäksi palveluun jo lisätyistä tuoteyksilöistä voi paketoida vuokra-asiakkaille valmiita paketteja eli Tuotekokoelmia.

Tuote

Tuote on yleistasoinen tuote. Samaa tuotetta on valmistettu paljon ja samanlaisen tuotteen omistavat monet eri henkilöt. Tuotteella on yleensä jokin valmistaja/merkki ja malli, joista tuotteen tunnistaa. Oman henkilökohtaisen tuotteesi lisääminen Kuinomaan edellyttää aina ensin yleistasoisen Tuotteen tuotetietojen lisäämistä järjestelmään.

Tuotteen tiedot

Tuotetietoja voivat muokata kaikki samanlaisen tuotteen omistajat. Tuotetietojen muokkausoikeus on jokaisella käyttäjällä, joka on lisännyt järjestelmään oman henkilökohtaisen tuoteyksilönsä tästä tuotteesta.

Tuotetietojen tulisi olla yleistasoisia kuvauksia tuotteesta. Tuotetietojen tulisi muistuttaa esim. valmistajien ja kauppiaiden tuotteista kertomia tuotetietoja ja yleistä tuote-esittelyä.

Tuotetiedoissa ei saa olla vain omaa henkilökohtaista tuoteyksilöäsi koskevia tietoja tai esimerkiksi tuotteen vuokraamista, vuokrasaatavuutta tai vuokrahintoja koskevia tietoja. Ne eivät koske kaikkia samanlaisen tuotteen omistajia ja siksi ne eivät saa olla kaikille yhteisiä yleistasoisia tuotetietoja.

Pakollisia tuotetietoja ovat
- Tuotetyyppi (esim. matkapuhelin, polkupyörä tai makuupussi)
- Merkki/valmistaja (esim. Samsung, Toyota tai Patagonia)
- Malli (esim. iPhone X, A320 tai Predator)

Täydentäviä lisätuotetietoja ovat esim.
- Koko
- Lisäominaisuudet

Kokoa käytetään jos tuotteen sovultuvuus käyttäjälle on riippuvainen tuotteen koosta. Kokoa käytetään vain jos samaa tuotetta on myyty useaa eri kokoa. Koko onkin tärkeä esim. vaatteissa ja monissa urheiluvälineissä.

Lisäominaisuudet listaavat tuotteen speksit. Tuotetta on voitu valmistaa useaa eri versiota eri spekseillä. Esim. Apple iPhone 8 matkapuhelinta on valmistettu muun muassa eri muistimäärällä (64 Gb tai 256 Gb) ja eri väreillä (hopea, kulta, musta,...). Tällöin tuotteelle voisi lisätä ominaisuuden Muisti ja sille arvon 64 Gb tai 256 Gb sekä ominaisuuden Väri ja sille arvon hopea, kulta,... Jos tuotetta on valmistettu vain yhtä kokoa, niin voit lisätä myös koon Lisäominaisuutena.

Väri on yksi yleisimmistä lisäominaisuukista. Lisää tuotteelle lisäominaisuus väri, jos tuotetta on myyty usealla eri värillä tai muuten ulkoisesti eri näköisinä versioina.

Uuden tuotteen lisääminen

Huom! Hygglo korvaa jatkossa Kuinoman. Kuinomaan ei voi enää lisätä uusia tuotteita, vaan uudet tuotteet tulee lisätä Hyggloon.

Tuoteyksilö

Tuoteyksilö on yksittäinen tunnistettava kappale yleisestä tuotteesta. Jokainen tuoteyksilö on jonkun henkilön omistama ja hallinnoima. Jokainen tuoteyksilö on jollain tavalla yksilöllinen. Pääasiassa tuoteyksilöt ovat yksilöllisiä tuotteen kuntotiedoiltaan. Jokainen tuote on ollut hieman erilaisessa käytössä ja kulunut hieman eri tavoin.

Tuoteyksilöitä voi lisätä vain kun niitä vastaava yleinen tuote on ensin lisätty järjestelmään.

Tuoteyksilön tiedot

Tuoteyksilön tiedot täydentävät yleisiä tuotetietoja. Tuoteyksilön tuotetta täydentävät lisätiedot voivat olla täysin yksilöllisiä. Jokainen voi muokata vain omien tuoteyksilöidensä tietoja.

Tuoteyksilön tiedot kertovat oman tuotteen kunnosta ja eritysominaisuuksista. Tuoteyksilön tiedoissa ei kannata toistaa tuotetiedoissa kerrottuja yleisiä tuoteominaisuuksia. Tuoteyksilön tiedoissa ei kannata esitellä tuotetta ja tuotteen ominaisuuksia, vaan keskittyä tuotteen kuntotietoihin.

Tuoteyksilön tiedoissa voit kertoa myös tuotteen vuokraamiseen liittyviä perustietoja. Varsinaiset hinnat, vuokrauspaikat ja vastaavat näkyvät tuoteyksilösi sivulla tosin muutenkin.

Pakollisia tuoteyksilön tietoja ovat
- Ulkoinen kunto
- Toiminnallinen kunto
- Tuotteen nykyarvo
- Tuotteen säilytyspaikka

Ulkoinen kunto kertoo tuotteen ulkoasusta verrattuna uuteen kaupasta ostettuun tuotteeseen.

Toiminnallinen kunto kertoo teknisestä tuotteen käyttöön liittyvästä kunnosta. Toiminnallinen kunto vertaa tuotteen ominaisuuksia uuden kaupasta ostetun vastaavan tuotteen ominaisuuksiin.

Tuotteen nykyarvo kertoo arvion vastaavan käytetyn tuotteen ostohinnasta. Nykyarvon tulee olla sellainen, että sillä hinnalla korvaavan mahdollisimman samanlaisen ja saman kuntoisen tuotteen saisi ostettua melko helposti ja nopeasti.

Tuotteen säilytyspaikka kertoo sinulle missä yleensä säilytät tuotetta. Tieto säilytyspaikasta auttaa sinua tarvittaessa löytämään tuotteen nopeammin mahdollista vuokralaista varten.

Vapaaehtoisia tuoteyksilön lisätietoja ovat
- Lukumäärä
- Valmistusvuosi/vuosimalli
- Ominaisuudet ja erityispiirteet
- Tuotteen haitat/vahingot
- Esimerkit vahingoista/vahingonkorvauksista
- Vakuutustieto ja vakuutuksen omavastuu

Lukumäärä kertoo montako samanlaista tuoteyksilöä sinulla on. Samanlaisilla tuoteyksilöillä kaikki tuoteyksilön pakolliset perustiedot ovat samanlaisia. Jos tuoteyksilön perustiedoissa on eroja, niin kyseessä on eri tuoteyksilö. Sinulla voi siis olla kaikille saman tuotteen tuoteyksilöillesi omat tuoteyksilötiedot, jos esimerkiksi kaikkien yksilöiden kunto on erilainen.

Valmistusvuosi/vuosimalli yksilöi tuotteen iän. Usein samaa tuotetta on valmistettu ja myyty pitkän aikaa. Tällöin vuosimalli on tärkeä. Valmistusvuosi ei ole tärkeä jos tuotetta on samalla mallinimellä valmistettu ja myyty vain yksi tai kaksi vuotta. Silloin pelkkä merkki ja malli kertovat muille tuotteen iän melko tarkasti.

Ominaisuudet ja erityispiirteet kertovat sinun yksilösi lisäominaisuusksista joita ei ole kaikissa samanlaisissa tuotteissa. Usein lisäominaisuudet ovat olleet myytäessä vapaaehtoisia. Listaa ostaessasi valitsemasi lisäominaisuudet joita muut eivät välttämättä ole valinneet. Lisäominaisuus voi olla myös itse tuotteeseesi tekemä muutos. Olet voinut esimerkiksi parantaa tuotetta tai muuttaa tuotetta erilaiseksi kuin alkuperäinen tuote.

Tuotteen haitat/vahingot listaavat kaikki sinun tuotteeseesi käytössä tulleet haitat. Haittoja/vahinkoja on yleensä enemmän tuoteyksilöissä joiden Toiminnallinen kunto tai Ulkoinen kunto on heikko. Tuotteessa ei pitäisi olla haittoja/vahinkoja jos Toiminnallinen kunto ja Ulkoinen kunto ovat erinomaisia.

Tuotteen haitat/vahingot ovat tärkeitä tuotteita vuokrattaessa. Vuokraaja ei joudu maksamaan vahingonkorvausta haitoista/vahingoista, jotka olivat tuotteessa jo valmiiksi vuokrauksen alkaessa. Selvyyden vuoksi vuokrauksen alussa tuoteyksilön tiedoissa pitäisi siis olla listattuna kaikki vahingot/haitat, jotka tuotteessa jo silloin on. Muuten vuokraaja-asiakkaalla voi olla juridinen riski joutua maksamaan vahingoista, joita hän ei ole itse aiheuttanut. Tällöin vuokraaja-asiakas saattaa joutua hylkäämään vuokratuotteen vuokrauksen alussa ja koko vuokraus peruuntuu.

Vakuutustiedot ja vakuutuksen omavastuu listaavat vuokraamiseen vaikuttavat vakuutustiedot. Vuokraaja-asiakas joutuu tuotteen rikkoutuessa tai kadotessa maksamaan korkeintaan vakuutuksen omavastuun eikä koko tuotteen nykyarvoa. Vuokraaja-asiakkaat suosivat usein tuotteita jotka on vakuutettu niin, että omavastuu on melko pieni verrattuna tuotteen nykyarvoon.

Uuden tuoteyksilön lisääminen

Uusi tuoteyksilö lisätään tuoteyksilön perustiedot sisältävän tuotteen sivulta. Tuotesivuilla on painike Lisää omiin tuotteisiini. Käytä painiketta lisätäksesi itsellesi uuden tuoteyksilön.

Jos sinulla on jo tuotteen tuoteyksilö voit lisätä lisää samanlaisia tuoteyksilöitä muokkaamalla tuoteyksilön lukumäärää.

Huom! Hygglo korvaa jatkossa Kuinoman. Kuinomaan ei voi enää lisätä uusia tuoteyksilöitä, vaan uudet tuoteyksilöt tulee lisätä tuotteina Hyggloon.