Ohjeet ja oppaat: Tuotekokoelman eli tuotepaketin lisääminen

Perusteet

Tuotekokoelma on useasta erilaisesta tuotteesta koostuva tuotepaketti. Monen asian tekeminen edellyttää usean eri tuotteen käyttämistä. Esimerkiksi ulkona vuorokauden viettäminen edellyttää yleensä sekä telttaa, makuupussia että retkiruokakeitintä. Vuokraamisen helpottamiseksi tällaisia tuotteita kannattaa vuokrata asiakkaille myös valmiiksi paketoituina tuotekokoelmina.

Tuotekokoelman tiedot

Pakollisia tuotekokoelman tietoja ovat:
- Tuotekokoelman tyyppi
- Tuotekokoelman tuotteet

Tuotekokoelman tyyppi on tuotekokoelman yleistasoinen otsikko. Tuotekokoelman tyypin tulee olla yleisesti ymmärrettävä otsikko, jonka perusteella asiakkaat osaavat olettaa mitä tuotteita tuotekokoelmaan kuuluu ja mihin tuotekokoelmaa käytetään. Esimerkiksi teltan, makuupussin ja retkikeittimen sisältävän tuotekokoelman tyyppi voisi olla Retkeilypaketti.

Tuotekokoelman tuotteet on lista tuotekokoelmaan kuuluvista tuoteyksilöistäsi. Jokainen tuoteyksilö tulee siis lisätä Kuinomaan myös yksittäisenä tuotteena. Yksittäisille tuotteille ei ole pakko kuitenkaan lisätä hinnastoja. Ilman hinnastoja ne eivät ole lainkaan vuokrattavissa muuten kuin pakettina.

Uuden tuotekokoelman lisääminen

Tuotekokoelman lisätään tuotekokoelman lisäyslomakkeella.

Tuotekokoelman vuokra- ja kuljetushinnastot

Tuotekokoelmalle lisätään hinnastot, erikoisehdot, kuljetusvaihtoehdot ja kuljetushinnat samalla tavalla kuin tuoteyksilöillekin. Tuotekokoelmat näkyvät siis kaikilla hinnastolomakkeilla normaaleissa tuotevalintalistoissa. Lisää siis uudet hinnastot tuotepaketille tai lisää tuotepaketti tuotteeksi johonkin valmiisiin hinnastoihin.

Myös tuotepaketin osille eli yksittäisille tuotteille kannattaa lisätä omat hinnastot. Tällöin käyttäjät löytävät tuotepaketin myös yksittäisten tuotteiden tuotelistojen kautta ja yksittäisten tuotteiden etsimisen kautta. Ilman tuoteyksilöiden hinnastoja tuoteyksilöt eivät tule lainkaan irrallisina Kuinoman tuotelistoille. Tuotepaketin yksittäisten osien hinnat kannattaa kuitenkin tarvittaessa pitää niin korkeina, että tuotepaketin vuokraamisesta tulee suositumpaa ja käyttäjille kannattavampaa.