Tukkijuhta öö ää

Tukkijuhta 500 puurungon vetolaite. Tukkijuhta on korvaamaton selän säästäjänä. Se nostaa ja siirtää suoria, jopa 5-metrisiä runkoja ja hirsiä läpimitaltaan 10 - 40 cm, noin 450 kiloon saakka, tarttumalla leuoillaan runkoon sen painopisteen kohdalla. Siirto, kääntäminen ja asettaminen haluttuun kohtaan on sen jälkeen helppoa. Rungon sahaamisessa Tukkijuhta auttaa tarttumalla ja irrottamalla maasta rungon pään, jolloin sahan terä ei osu maahan.

Toiminnallinen kunto: 
Esteettinen kunto: 
Hintayhteenveto
alkaen EUR 10, 3 päivää EUR 30, 7 päivää EUR 70
paikka
01520 Vantaa