Ohjeet ja oppaat: Vuokravarauksen tekeminen ja maksut

Perusteet

Kuinoman tuotteet ovat Kuinoman käyttäjien tuotteita. Varauksen vastaanottaa ja hyväksyy siis Kuinomaa käyttävä vuokraamo tai yksityishenkilö.

Ennen vuokravarausta et voi saada vuokraamon tai tuotteen omistajan yhteystietoja. Vuokraamon tai omistajan yhteystiedot saat heti kun olet tehnyt varauksen. Lisäksi saat varaussivun, jossa voit käydä kahdenkeskistä keskustelua vuokraamon kanssa ja sopia vuokrauksen yksityiskohdista.

Varauksen tekeminen

Huom! Hygglo korvaa jatkossa Kuinoman. Kuinomassa ei voi tehdä enää uusia vuokravarauksia. Jatkossa varaukset vain Hygglossa.

Varattavien tuotteiden tuotesivuilla on varauskalenterit. Varauskalenteri on reaaliaikainen ja sitova.

Valitse kalenterista ensin Aloituspäivä ja sitten Lopetuspäivä. Aloituspäivän ja Lopetuspäivän klikkaamisen jälkeen voit jatkaa tarkempaan varauslomakkeeseen.

Varauslomakkeen lähettämisen jälkeen sinun pitää vielä hyväksyä varaus. Vasta hyväksytty varaus menee vuokraamon tai tuotteen omistajan tarkistettavaksi.

Yhdessä varauksessa voi olla monta tuotetta samalta vuokraamolta tai tuoteomistajalta. Yhdessä varauksessa ei voi kuitenkaan olla tuotteita eri vuokraamoilta, vaan jokaista vuokraamoa tai tuoteomistajaa varten on tehtävä erilliset varaukset.

Huom! Hygglo korvaa jatkossa Kuinoman. Kuinomassa ei voi tehdä enää uusia vuokravarauksia. Jatkossa varaukset vain Hygglossa.

Varauksen muokkaaminen ja peruuttaminen

Varausta voi aina muokata. Muokkauksen jälkeen vuokraamo tai tavaran omistaja joutuu uudestaan hyväksymään varauksen.

Varauksen voi poistaa. Voit esimerkiksi poistaa varauksen, jos ette saa vuokraamon tai tavaran omistajan kanssa sovittua vuokrauksen yksityiskohdista. Varaus poistetaan Muokkaa-lomakkeen alaosan Poista-napilla.

Vahingonkorvausvakuudet

Vuokraamo tai tuotteen omistaja päättää itsenäisesti millaiset ennakkovakuudet haluaa. Ennakkovakuuksilla varmistetaan että tuotteen hukkuminen tai hajoaminen tulee varmasti korvattua tarvittaessa. Ennakkovakuus on usein huomattavasti itse vuokrahintaa suurempi.

Usein vuokraamot tai tuotteiden omistajat eivät käytä mitään virallista ennakkovakuusmenetelmää. Tällöin riittää esim. yhteystiedot ja luotettava viestintä ja kommunikointi vuokraamon kanssa.

Joskus vuokraamot tai tuotteiden omistajat voivat pyytää virallisia lisätietoja (henkilötunnus ja henkilökortti), vuokratakuusumman tallentamista vuokrauksen ajaksi tai vuokratakuusumman veloittamista ennakkoon luottokortilta.

Vuokraamon tai tuotteen omistajan on aina hyväksyttävä riittävät tiedot tai ennakkovakuudet saaduiksi. Vuokra ei voi alkaa ennen kuin vuokraamo on kuitannut hyväksyneensä tiedot ja uskaltavansa antaa tuotteet sinulle.

Vuokran maksaminen

Vuokraamo tai tuotteen omistaja päättää miten haluaa vuokramaksun.