Kuinoman käyttöehdot

Kuinomaa käyttämällä hyväksyt Kuinoman käyttöehdot.

Kuinoma toimii teknisenä palveluna, jonka avulla Kuinoman käyttäjät sopivat keskenään tuotteidensa vuokraamisesta.

Kuinoma ei vastaa vuokrattavista tuotteista, tuotteiden tiedoista, vuokrahinnoista, vuokraamisen käytännön toteutuksesta tai vuokraamiseen liittyvistä maksuista. Niistä vastaavat Kuinoman käyttäjät itsenäisesti.

Kuinoman käyttäjät sitoutuvat ilmoittamaan palveluun omia oikeita nimi-, yhteys- ja henkilötietojaan. Esiintyminen väärällä nimellä tai yhteystiedoilla on kiellettyä.

Kuinoman käyttäjä (Vuokraaja tai Asiakas) sitoutuu muiden käyttäjien (Omistaja tai Vuokraamo) tuotteita itselleen vuokratessaan noudattamaan palvelussa vuokrasivulla ja vuokrayhteenvedoissa esitettyjä vuokratietoja. Tämä koskee esimerkiksi kaikkia vuokra-aikoja (aloitus- ja lopetusajat), vuokrahintoja ja mahdollisia vahingonkorvauksia. Käyttäjillä ei ole oikeutta poiketa vuokrasivuilla esitetyistä vuokratiedoista.

Kuinoman käyttäjä sitoutuu yleiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen vuokrattuja tuotteita käyttäessään.

Kuinoman kautta vuokrattavasta tuotteesta, tuotteen ominaisuuksista ja Kuinomassa näkyvistä tuotteen tiedoista vastaa itsenäisesti tuotteen palveluun lisännyt käyttäjä (Omistaja tai Vuokraamo). Tuotteen palveluun lisänneen käyttäjän on varmistettava, että hänellä on laillinen oikeus toimia tuotteen omistajana tuotteen vuokraamisessa muille.

Kaikissa tuotteidenvuokraamiseen tai palvelun käyttöön liittyvissä ehtojen ja sopimuksien rikkomuksissa Kuinomalla on oikeus juridisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan. Kuinomalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, jos käyttäjä rikkoo palvelun ehtoja tai sopimuksia, tai jos käyttäjää epäillään näiden ehtojen, vuokrasivujen vuokratietojen tai sopimuksien rikkomisesta.