Kuinoman käyttöehdot

Kuinoma toimii teknisenä palveluna, jonka avulla Kuinoman käyttäjät sopivat keskenään tuotteidensa vuokraamisesta.

Kuinoma ei vastaa vuokrattavista tuotteista, tuotteiden tiedoista, vuokraamisen käytännön toteutuksesta tai vuokraamiseen liittyvistä maksuista. Niistä vastaavat käyttäjät itsenäisesti toisilleen.

Kuinoman käyttäjät sitoutuvat ilmoittamaan palveluun varauksien yhteydessä omia oikeita henkilötietojaan. Esiintyminen väärällä nimellä tai yhteystiedoilla on kiellettyä ja käyttäjä on velvollinen poistamaan luomansa käyttäjätilin, johon on liittänyt mahdollisia vääriä tai selvästi puutteellisia nimi- tai osoitetietoja.

Kuinoman käyttäjä (Vuokraaja) sitoutuu muiden käyttäjien (Omistajat ja Vuokraamot) tuotteita itselleen vuokratessaan noudattamaan palvelussa vuokrasivulla ja vuokrayhteenvedoissa esitettyjä vuokraehtoja. Lisäksi hän sitoutuu yleiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen vuokrattuja tuotteita käyttäessään.

Kuinoman kautta vuokrattavasta tuotteesta, tuotteen ominaisuuksista ja Kuinomassa näkyvistä tuotteen tiedoista vastaa itsenäisesti tuotteen palveluun lisännyt käyttäjä (Omistaja tai Vuokraamo). Tuotteen palveluun lisänneen käyttäjän (Omistaja tai Vuokraamo) on varmistettava, että hänellä on laillinen oikeus toimia tuotteen omistajana tuotteen vuokraamisessa tai lainaamisessa muille ja antaa tuote muiden käyttöön.

Kaikissa tuotteiden lainaamiseen, vuokraamiseen tai palvelun käyttöön liittyvissä ehtojen ja sopimuksien rikkomuksissa Kuinomalla on oikeus juridisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan. Kuinomalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, jos käyttäjä rikkoo palvelun ehtoja tai sopimuksia, tai jos käyttäjää epäillään ehdojen tai sopimuksien rikkomisesta.