Ohjeet ja oppaat: Lisähinnastot ja erikoishinnastot

Perusteet

Lisää jokaiselle tuoteyksilölle aina ensin kallein perushinnasto. Lisää tarkempia edullisempia Lisähinnastoja vasta kalliimman perushinnaston jälkeen.

Jokaisella edullisemmalla lisähinnastolla tulisi olla jokin lisärajaus. Lisärajaus erottaa edullisemman lisähinnaston kalliimmasta perushinnastosta. Asiakas saa tuotteen edullisemmalla hinnalla aina lisärajauksen ehtojen toteutuessa.

Hinnaston lisärajaukset

Lisätietojen avulla voi rajoittaa hinnaston koskemaan vain erikoisvarauksia. Mahdollisia ehtoja erikoisvarauksille ovat:
- Minimiaika
- Maksimiaika
- Noutopaikat
- Palautuspaikat
- Tuotemäärä
- Vuokrauksen ajankohta
- Varauksen tekemisen ajankohta
- Muut tuotteet

Minimiaika on lyhyin vuokra-aika, joka hinnastolla on mahdollinen. Tätä lyhyemmille vuokrauksille joudutaan käyttämään mahdollisia muita tuotteen hinnastoja.

Ensimmäiselle kalleimmalle perushinnastolle minimiajaksi kannattaa laittaa lyhyin aika, jonka vuoksi on valmis antamaan tuotteen vuokralle. Edullisemmille lisähinnastoille minimiajan avulla voidaan luoda edullisempia erikoishintoja pitkäaikaisemmille vuokrauksille. Esimerkiksi erikoishinnasta pitkille viikon varauksille kannattaa luoda laittamalla minimiajaksi 7 vrk ja Aloitushinnaksi hinta joka on huomattavasti edullisempi kuin mitä 7 vuokrapäivää maksaisi kalliimmalla perushinnastolla.

Maksimiaika on pisin vuokra-aika, joka hinnastolla on mahdollinen. Tätä pidemmille vuokrauksille joudutaan käyttämään mahdollisia muita tuotteen hinnastoja.

Ensimmäiselle kalleimmalle perushinnastolle ei yleensä kannata laittaa maksimiaikaa tai maksiajaksi kannattaa laittaa yllättävän pitkä aika. Edullisemmille lisähinnastoille maksimiajan avulla voidaan luoda edullisempia erikoishintoja lyhyille vuokrauksille. Esimerkiksi erikoishinnasta lyhyille kahden päivän varauksille kannattaa luoda laittamalla maksimiajaksi 2 vrk ja Aloitushinnan ja Lisähinnan avulla tehdä hinnastasta perushinnastoa edullisempi.

Noutopaikat listaavat kaikki ne omat paikkasi, joista tämän hinnaston vuokrahintalaskennalla tuotteen voi aluksi noutaa. Jokaiselle noutopaikalle voi määrittää kuitenkin myös lisähinnan, mutta kaikki noutopaikat käyttävät perusvuokralaskennassa samaa Aloitushintaa ja Lisähintaa. Noutopaikkakohtainen vuokrahinta lasketaan siis lisäämällä Aloitushinnasta ja Lisähinnasta laskettuun kaikille paikoille yhteiseen perusvuokrahintaan mahdollinen noutopaikkalisä.

Palautuspaikat listaavat kaikki ne omat paikkasi, joihin tämän hinnaston vuokrahintalaskennalla tuotteen voi lopuksi palauttaa. Jokaiselle palautuspaikalle voi määrittää kuitenkin myös lisähinnan, mutta kaikki palautuspaikat käyttävät perusvuokralaskennassa samaa Aloitushintaa ja Lisähintaa. Palautuspaikkakohtainen vuokrahinta lasketaan siis lisäämällä Aloitushinnasta ja Lisähinnasta laskettuun kaikille paikoille yhteiseen perusvuokrahintaan mahdollinen palautuspaikkalisä.

Tuotemäärässä voit määrittää minimimäärän ja maksimimäärän tuotteille.

Tuotteiden minimimäärä listaa minimituotemäärän samanlaisia tuotteita varauksessa. Hinnasto ei siis ole voimassa ellei varauksessa ole vähintään vaadittua määrää samanlaisia tuotteita ja tuotteita on myös vapaana vaadittu määrä.

Ensimmäiselle kalleimmalle perushinnastolle ei yleensä kannata laittaa minimituotemäärää. Edullisemmille lisähinnastoille minimimäärän avulla voidaan luoda edullisempia erikoishintoja usean tuoteyksilön pakettivarauksille.

Tuotteiden maksimimäärä listaa maksimituotemäärän samanlaisia tuotteita varauksessa. Hinnasto ei siis ole voimassa ellei varauksessa ole korkeintaan vaadittu määrää samanlaisia tuotteita ja tuotteita on myös vapaana vaadittu määrä.

Ensimmäiselle kalleimmalle perushinnastolle ei yleensä kannata laittaa maksimituotemäärää. Edullisemmille lisähinnastoille maksimimäärän avulla voidaan luoda edullisempia erikoishintoja yksittäisille tuotteille ja pienen määrän tuotekokeiluvuokrauksille.

Vuokrauksen ajankohdassa määritetään joko päivämäärät vuokrapäiville ja/tai viikonpäivät vuokrapäiville. Vuokrahinnasto on siis voimassa vain varauksille, joissa kaikki vuokrapäivät osuvat valitun ensimmäisen päivämäärän ja viimeisen päivämäärän väliin ja/tai kaikki vuokrapäivät ovat valittuja viikonpäiviä. Vuokrauksen ajankohdan avulla voidaan luoda edullisempia erikoishinnastoja halpasesongeille. Yleisesti edullisempia hinnastoja lisätään ajankohdille, jolloin tuotteelle on normaalia vähemmän käyttöä ja vuokravarauksia (ns. low season / off season / matalasesonki).

Vuokrauksen tekemisen ajakohdassa määritetään joko päivämäärät varauksentekopäiville tai suhteellinen ajankohta vuokravarauksen tekemisestä vuokrauksen alkamiseen. Vuokrahinnasto on siis voimassa vain varauksille, jotka lisätään valitun ensimmäisen päivämäärän ja viimeisen päivämäärän välisenä aikana ja/tai varauksen lisäämispäivän ja ensimmäisen vuokrapäivän välissä on haluttu aikaväli. Varauksen tekemisen ajankohdan avulla voidaan luoda edullisempia erikoishinnastoja hyvissä ajoissa etukäteen tehdyille varauksille taiedullisempia erikoishinnastoja viimehetken nopeille varauksille . Edullisemmilla hinnastoilla voidaan siis houkutella asiakkaita tekemään varaukset hyvissä ajoin etukäteen tai mahdollisesti houkutella vielä viimehetkelläkin varauksia vapaisiin tuotteisiin, joille ei ole vielä varauksia.

Muiden tuotteiden avulla voidaan rajata hinnasto koskemaan vain useiden eri tuotteiden varauksia, joissa samassa varauksessa on juuri tietyt muut tuotteet. Muiden tuotteiden avulla voidaan luoda edullisempia erikoishinnastoja täydentäville lisätuotteille. Näiden avulla voidaan ohjata asiakkaita varaamaan sopivia lisätuotteita varauksiin.

Yhteenveto erikoishinnastoista/alennushinnastoista

Hinnaston lisärajauksien avulla voidaan siis tehdä esimerkiksi seuraavia normaalihinnastoa edullisempia erikoishinnastoja:

  • Erikoishinnasto pitkäaikaisille vuokrauksille (Minimiaika)
  • Erikoishinnasto lyhytaikaisille vuokrauksille (Maksimiaika)
  • Erikoishinnasto monen samanlaisen tuotteen pakettivarauksille (Tuotemäärä)
  • Erikoishinnasto yksittäisen tuotteen kokeiluvarauksille (Tuotemäärä)
  • Erikoishinnasto halpasesongeille (Vuokrauksen ajankohta)
  • Erikoishinnasto jo hyvissä ajoin etukäteen varatuille vuokrauksille (Varauksen tekemisen ajankonta)
  • Erikoishinnasto viime hetkellä tehdyille pikavuokrauksille (Varauksen tekemisen ajankonta)
  • Erikoishinnasto täydentäville lisätuotteille (Muut tuotteet)