Ohjeet ja oppaat: Kuljetustavan ja kuljetushintojen lisääminen

Perusteet

Kuljetushinnastot ovat vastaavia kuin vuokrahinnastot. Jokaiselle kuljetettavalle tuotteelle on siis oltava kuljetushinnasto. Jokainen yksittäinen kuljetushinnasto voidaan vuokrahinnastojen tavoin määrittää koskemaan useita eri tuotteita.

Jokainen kuljetushinnasto sisältää kuljetuksen perustiedot eli erityisesti kuljetusaikataulun. Jokainen kuljetushinnasto voi sisältää useita hintoja ja hintaehtoja, mutta vain yhden kuljetusaikataulun. Älä siis luo jokaiselle eri kokoiselle ja siksi eri kuljetushinnan omaavalle kuljetukselle erillistä kuljetushinnastoa. Lisää erikokoisten tuotteiden erilaiset hinnat saman kuljetushinnaston kuljetushintavaihtoehdoiksi.

Kuljetushinnaston perustiedot

Kuljetushinnaston pakolliset tiedot ovat:
- Kuljetustyyppi
- Toimitusalueet
- Toimitusaika
- Postituspaikat
- Tuotteiden kuljetuskustannukset
- Maksutapa

Kuljetustyyppi määrittää koskeeko kuljetus alkukuljetusta vuokrauksen alussa, loppukuljetusta tuotteen palautuksessa vai yhdistelmäkuljetusta. Yhdistelmäkuljetus on molempien kuljetusten pakettihinta, jonka hinta siis sisältää sekä alkukuljetuksen että loppukuljetuksen. Erillistä alkukuljetusta ja loppukuljetusta käyttäessään asiakas maksaa erikseen sekä alkukuljetuksen että loppukuljetuksen hinnan ja voi valita niistä vain toisenkin.

Toimitusaika määrittää kuljetuksen perustiedon. Kuljetusyhtiöstä ja valitusta palvelusta riippuen kuljetus voi tyypillisesti kestää eri ajan. Määritä riittävän pitkä toimitusaika, jonka sisällä tuote hyvin todennäköisesti ehditään kuljettaa. Toimituksen myöhästyminen tästä toimitusajasta on erittäin haitallista.

Toimitusajan yhteydessä voit määrittää sen miten viikonloppupäiviä (la ja su) huomioidaan kuljetusajassa. Joko kuljetuksia tapahtuu niidenkin aikana ja kuljetus etenee niidenkin aikana normaalsti, tai niiden aikana ei kuljeteta tavaroita vaan tavarat pääsääntöisesti seisovat niiden aikana.

Postituspaikat listaa kaikki omat paikkasi, joiden yhteydestä tätä kuljetustapaa voidaan hyödyntää. Esimerkiksi jonkun kuljetusyhtiön mahdollistamat palvelut voivat olla käytettävissä vain joillakin paikkakunnilla. Kuljetustapa tulee valittavaksi vain niille vuokratuotteillesi, joiden vuokrahinnastossa on listattu nouto- ja palautuspaikkana kuljetushinnastossa postituspaikaksi listattu paikka. Kuljetustapa ei siis tule ollenkaan käyttöön tuotteille joiden vuokrahinnaston toimituspaikoissa ei ole näitä postituspaikkoja.

Tuotteiden kuljetuskustannukset listaa tiedot varsinaisille kuljetushinnoille ja kaikille kuljetettaville tuotteille. Voit lisätä useita eri hintaryhmiä ja näin saada kuljetustavan joustavaksi mahdollisimman monille eri kokoisille tuotteille ja tuotemäärille.

Jokaiselle eri hintaryhmälle listataan kyseisillä hinnoilla kuljetettavat tuotteet, tuotemäärät ja hinnat. Jokaisessa hintaryhmässä listataan siis kaikki tuotteet, jotka vastaavat toisiaan esim. kooltaan, painoltaan ja kestävyydeltään. Näiden kuljettaminen onnistuisi oletettavasti samoilla hinnoilla. Eri kokoisille ja siksi eri hintaisille tuotteille taas listään eri hintaryhmät.

Eri tuotemäärät tarvitsevat omat hintaryhmänsä, jos suurempi tuotemäärä myös lisää kuljetuskustannuksia. Yksi hintaryhmä voi sisältää esim. tietyn kokoisista tuotteista vain yhden kappaleen, mutta toinen hintaryhmä voi sisältää samoista tuotteista 2-3 kpl.

Kuljetushintoja laskettaessa kuljetuskustannuksia ei kerrota kertolaskuilla varattujen tuotteen kappalemäärien mukaan. Kahden tuotteen vuokraus ei siis onnistu lainkaan kuljetusta käyttämällä, jos kuljetukselle ei ole lisätty hintaryhmää, jossa tuotemäärän minimi on max 2 ja maksimi min 2. Kahden tuotteen kuljetusta ei siis tarjota vaihtoehtona esim. laskemalla hinnaksi kaksi kertaa vain yhdelle tuotteelle rajattu kuljetushinta. Lisää siis riittävästi erilaisia hintaryhmiä ja huomioi niissä myös erilaisten kappalemäärien vaikutukset kuljetushintoihin.

Maksutapa määrittää maksetaanko kuljetushinnat sinulle vaiko erikseen suoraan kuljetusyhtiölle. Kuljetusyhtiölle maksettavat kuljetushinnat eivät päädy sinun vuokratuottolaskelmiisi ja kirjanpitoosi.

Kuljetushinnaston lisätiedot

Käytettävät kuljetusyhtiöt listaa kaikki kuljetusyhtiöt, joita voit käyttää näillä hinnoilla.